Huraian dan Sukatan Pelajaran

 

Ke Belakang

                 
MataPelajaran
Sukatan
Pra Sekolah
Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
Tahun 6
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Mathematic
Science
Pendidikan Islam
Pendidikan Moral
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Pendidikan Sivik Kewarganegaraan
Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan
PK
Pendidikan Muzik
Pendidikan Seni
Bahasa Cina
BC
                 
Konsep Elemen Merentas Kurikulum
EMK
EMK
Keusahawanan
EMK
EMK
Kreativiti
EMK
EMK
           
Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
EMK
EMK